INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – Część.I. Zakup paliw ciekłych i materiałów eksploatacyjnych dla Obwodu Drogowego w Lubartowie. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA – Część.II. Zakup paliw ciekłych i materiałów eksploatacyjnych dla Bazy Materiałowej w Kamionce.

ZDP.B.371.1. 560.2018                                                                               Lubartów, dn. 06.12.2018 r.

Wydrukuj