Zamówienie poniżej 30 000 EURO. Zakup używanego samochodu terenowo – osobowego dla ZDP w Lubartowie.

Zamówienie poniżej 30 000 EURO –

 ZDP. AT.373.11.2018

 Zakup  używanego samochodu terenowo – osobowego dla ZDP w Lubartowie.

………………….……………………………………….……………………………………………..…………

/ nazwa zamówienia /

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie z siedzibą ul. Krańcowa 6, 21-100 Lubartów, zaprasza do składania ofert na:

 Zakup  używanego samochodu terenowo – osobowego dla ZDP w Lubartowie.

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w zapytaniu ofertowym.

Termin składania ofert upływa w dniu 04.12.2018 r.,   o godz. 10:00

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie,

Krańcowa 6, 21-100 Lubartów

pokój nr 14

Otwarcie ofert nastąpi w:

Zarządzie Dróg Powiatowych w Lubartowie,

Krańcowa 6, 21-100 Lubartów

pokój nr 16

w dniu 04.12.2018 r.,   o godz. 10:05
 

 

Załączniki:

1) Formularz Oferty– Załącznik nr 1

2) Wzór Umowy – Załącznik nr 2