Zamówienie poniżej 30 000 EURO. Zakup używanego samochodu terenowo – osobowego dla ZDP w Lubartowie.

 

 

Zamówienie poniżej 30 000 EURO –

 ZDP. AT.373.07.2018

 Zakup  używanego samochodu terenowo – osobowego dla ZDP w Lubartowie.

………………….……………………………………….……………………………………………..…………

/ nazwa zamówienia /

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie z siedzibą ul. Krańcowa 6, 21-100 Lubartów, zaprasza do składania ofert na:

 Zakup  używanego samochodu terenowo – osobowego dla ZDP w Lubartowie.

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w zapytaniu ofertowym.

Termin składania ofert upływa w dniu 14.11.2018 r.,   o godz. 11:00

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie,

Krańcowa 6,

21-100 Lubartów

pokój nr 14

 

Otwarcie ofert nastąpi w:

Zarządzie Dróg Powiatowych w Lubartowie,

Krańcowa 6

21-100 Lubartów

pokój nr 16

w dniu 14.11.2018 r.,   o godz. 11:05
Załączniki:

1) Formularz Oferty– Załącznik nr 1

2) Wzór Umowy – Załącznik nr 2

3) Oświadczenie gwarancyjne – Załącznik nr 3