Zamówienie poniżej 30 000 EURO. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2018/2019.

ZDP.B.373.69.2018                                                                                   Lubartów, dn. 05.10.2018 r.