Zamówienie poniżej 30 000 EURO. Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2018/2019

Zamówienie poniżej 30 000 EURO –

 

ZDP.B.373.69.2018

 

Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2018/2019

………………….……………………………………….……………………………………………..…………

                                                             / nazwa zamówienia /

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie z siedzibą ul. Krańcowa 6, 21-100 Lubartów, zaprasza do składania ofert na:

Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2018/2019

 

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku.

Termin składania ofert upływa w dniu 27.09.2018 r.,   o godz. 10:00

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie,

Krańcowa 6,

21-100 Lubartów

pokój nr 14

 

Otwarcie ofert nastąpi w:

Zarządzie Dróg Powiatowych w Lubartowie,

Krańcowa 6

21-100 Lubartów

pokój nr 19

w dniu 27.09.2018 r.,   o godz. 10:05