INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Przebudowa drogi powiatowej nr 1528 L (od dr. gm. Lubartów (ul. Słowackiego) – Kamionka – Kierzkówka – dr. woj. nr 809) polegająca na budowie chodnika w miejscowości Kierzkówka.

ZDP.B.370.21.2018                                                                               Lubartów, dn. 05.09.2018 r.