INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Sukcesywny zakup emulsji asfaltowej: – C65B3PU/RC (K1-65) w ilości około 44,00 t odbieranej transportem Zamawiającego, loco baza Wykonawcy – punkt odbioru emulsji znajdujący się w odległości do 30 km od siedziby Zamawiającego.

ZDP.B.373.39.2018                                                                                     Lubartów, dnia 29.05.2018 r.