Informacja z otwarcia ofert. Część I. Zakup paliw ciekłych i materiałów eksploatacyjnych dla Obwodu Drogowego w Lubartowie. Część II. Zakup paliw ciekłych i materiałów eksploatacyjnych dla Bazy Materiałowej w Kamionce.

ZDP.B.371.1.2018                                                                                                                                                                             Lubartów, dn. 18.12.2017 r.