Zamówienie poniżej 30 000 EURO. Przebudowa drogi powiatowej nr 1550 L (Lubartów – Annobór – (Nowy Staw) – (Niemce))

 

 

Zamówienie poniżej 30 000 EURO –

 ZDP.B.373.67.2017

 Przebudowa drogi powiatowej nr 1550 L (Lubartów – Annobór – (Nowy Staw) – (Niemce))

………………….……………………………………….……………………………………………..…………

/ nazwa zamówienia /

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie z siedzibą ul. Krańcowa 6, 21-100 Lubartów, zaprasza do składania ofert na:

Przebudowę drogi powiatowej nr 1550 L (Lubartów – Annobór – (Nowy Staw) – (Niemce))

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku. Termin składania ofert upływa w dniu 13.11.2017 r.,   o godz. 10:00 Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie,

Krańcowa 6, 21-100 Lubartów

pokój nr 14

 

Otwarcie ofert nastąpi w:

Zarządzie Dróg Powiatowych w Lubartowie,

Krańcowa 6, 21-100 Lubartów

pokój nr 19

w dniu 13.11.2017 r.,   o godz. 10:05
 

Załączniki:

 

– Zaproszenie do składania ofert

– Wzór formularza Oferty – Załącznik nr 1,

– Wzór formularza Kosztorysu Ofertowego – Załącznik nr 2,

– Wzór Oświadczenia – Załącznik nr 3,

– Wzór Umowy Załącznik nr 4,

– Wzór Wykazu Osób – Załącznik nr 5.

– Oświadczenie Gwarancyjne Załącznik nr 6

Wydrukuj