Zamówienie poniżej 30 000 EURO. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018

 

ZDP.B.373.62.2017                                                                                            Lubartów, dn. 27.10.2017 r.