Zamówienie poniżej 30 000 EURO. Protokół z otwarcia ofert. Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018

ZDP.B.373.62.2017                                                                                                         Lubartów, dn. 23.10.2017 r.

Zamówienie poniżej 30 000 EURO. ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA DO SŁADANIA OFERT. Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018

ZDP.B.373.62.2017                                                                      Lubartów, dn. 16.10.2017 r.

 

 

ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA DO SŁADANIA OFERT

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

„Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018”

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie, ul. Krańcowa 6, 21-100 Lubartów zmienia treść publicznego zaproszenia do składania ofert na: „Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018”

Dokonana zmiana dotyczy załącznika nr 5 – Zestawienie Sprzętu.

W Zestawieniu Sprzętu – Załącznik nr 5 jest:

5. Nośnik pługów lemieszowych ciężkich (samochody) + 5 czołownic do pługów (własność ZDP w Lubartowie) 2 szt. 5szt.

W Zestawieniu Sprzętu – Załącznik nr 5 powinno być:

5. Nośnik pługów lemieszowych ciężkich (samochody) + 4 czołownice do pługów (własność ZDP w Lubartowie) 2 szt. 4 szt.

Powyższa zmiana treści zaproszenia nie powoduje przedłużenia terminu składania ofert.

Zmieniony załączniki nr 5 – Zestawienie sprzętu zamieszczono na stronie internetowej www.zdp.lubartow.pl .

__________________________

                                                                                                                     / Dyrektor ZDP w Lubartowie /

Zamówienie poniżej 30 000 EURO. Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018

Zamówienie poniżej 30 000 EURO –

 ZDP.B.373.62.2017

 Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018                                                                       ………………….……………………………………….……………………………………………..…………                                          

                                                         / nazwa zamówienia /

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie z siedzibą ul. Krańcowa 6, 21-100 Lubartów, zaprasza do składania ofert na:

Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku. Termin składania ofert upływa w dniu 23.10.2017 r.,   o godz. 10:00 Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie,

Krańcowa 6,

21-100 Lubartów

pokój nr 14

Otwarcie ofert nastąpi w:

Zarządzie Dróg Powiatowych w Lubartowie,

  1. Krańcowa 6

21-100 Lubartów

pokój nr 19

w dniu 23.10.2017 r.,   o godz. 10:05
Załączniki:

 – Zaproszenie do składania ofert

– Wzór formularza Oferty – Załącznik nr 1

– Wzór formularza Oferty Cenowej – Załącznik nr 2

– Wzór Oświadczenia – Załącznik nr 3

– Wzór umowy Załącznik nr 4

– Zestawienie Sprzętu – Załącznik nr 5

– Specyfikacje techniczne – Załącznik nr 6

– Wykaz osób – Załącznik nr 7