INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Przebudowa drogi powiatowej nr 1504 L ( od dr woj.809 – Drewnik – Węgielce – Krupy – Giżyce – Karolina – do drogi pow. nr 1508 L) na odcinku Giżyce – granica gmin Michów i Firlej.

ZDP.B.370.12.2017                                                                                Lubartów, dn. 17.08.2017 r.