Zmiana treści SIWZ. Przebudowa drogi powiatowej nr 1546 L ( od. dr. pow. Nr 1545 L – Kozłówka – Dąbrówka – ( Nasutów – Dys))”

 

ZDP.B.370.10.2017                                                                       Lubartów, dn. 24.07.2017 r.

 

 

ZMIANA TREŚCI SIWZ

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę drogi powiatowej nr 1546 L ( od. dr. pow. Nr 1545 L – Kozłówka – Dąbrówka – ( Nasutów – Dys))”

 Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie, ul. Krańcowa 6, 21-100 Lubartów zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. w Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 wraz ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Dokonana zmiana dotyczy dołączenia załączników:

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Powyższa zmiana treści SIWZ nie powoduje przedłużenia terminu składania ofert.

Zmienione  załączniki zamieszczono na stronie internetowej www.zdp.lubartow.pl .

__________________________

                                                                                                                     / Dyrektor ZDP w Lubartowie /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydrukuj

Załączniki

Plik Rozmiar pliku Pobrania
pdf Załącznik 11 - SST po zmianach 661 KB 247