ZMIANA TREŚCI SIWZ . Przebudowa drogi powiatowej nr 1509 L (od drogi pow. nr 1508 L – Antonin Nowy – skrzyż. z DK19 – Łukówiec – Sułoszyn – do drogi pow. nr 1536 L)

ZDP.B.370.9.2017                                                                                         Lubartów, dn. 13.07.2017 r.

 

 ZMIANA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi powiatowej nr 1509 L (od drogi pow. nr 1508 L – Antonin Nowy – skrzyż. z DK19 – Łukówiec – Sułoszyn –  do drogi pow. nr 1536 L)

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie działając zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zmianami),  ) informuje, że wprowadza zmiany w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 Zmiana dotyczy Kosztorysu Ofertowego.

W Kosztorysie Ofertowym jest:

 

1. D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym. 0,650 km km 0,700    
 

3.

 

D.04.03.01

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 650,0 m x 5,0 m = 3 250,00 m2 m2 3 500,00    

 

 

 

W Kosztorysie Ofertowym powinno być:

 

1. D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym. 0,700 km km 0,700    
 

3.

 

D.04.03.01

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 700,0 m x 5,0 m = 3 500,00 m2 m2 3 500,00    

 

Powyższa zmiana nie prowadzi do zmiany ogłoszenia i nie powoduje przedłużenia terminu składania ofert.

Zmieniony  Kosztorys Ofertowy zamieszczono na stronie internetowej www.zdp.lubartow.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydrukuj

Załączniki

Plik Rozmiar pliku Pobrania
pdf Załącznik 2 - Kosztorys Ofertowy 211 KB 179