INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Przebudowa drogi powiatowej nr 1541 L ( od drogi powiatowej nr 1528 L – Skrobów- Wola Mieczysławska – do drogi powiatowej nr 1531 L ) polegająca na budowie chodnika w m. Skrobów – Kolonia.

ZDP.B.370.4.2017                                                                                                                             Lubartów, dn. 11.04.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1507 L (od drogi powiatowej nr 1504 L – Krupy – Wólka Michowska – Rawa – Rudno – do drogi wojewódzkiej nr 809).

ZDP.B.370.6.2017                                                                                                                 Lubartów, dn. 07.04.2017 r.