Zamówienie poniżej 30 000 EURO. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Ochrona obiektów i innego mienia w Bazie Materiałowej w Kamionce.

ZDP.B.373.5.2017                                                                                  Lubartów, dn. 27.12.2016 r.

 

 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  1. Działając na podstawie 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U.2015.2164 ) oraz na podstawie § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza  wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, informuje, że w postępowaniu na :

Ochronę obiektów i innego mienia w Bazie Materiałowej w Kamionce

 w dniu 27.12.2016 r. wybrano ofertę złożoną przez:

Usługi Detektywistyczno-Ochroniarskie

KEPPER w Lubartowie

Krzysztof Górski

1-go Maja 69/6, 21-100 Lubartów

 

 

  1. W/w postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Nr oferty Nazwa i adres wykonawcy Inne kryteria

( wymienić)

Oferowana cena

netto/ brutto

zł/godz

1.

 

Usługi Detektywistyczno – Ochroniarskie „KEPPER” , Krzysztof Górski

ul.1-go Maja 69/6

21-100 Lubartów

 

Cena

 

19,00 / 23,37

 

 

  1. Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w dniu 30.12.2016 r.

 

 

 

………………………………………………….

/Dyrektor ZDP w Lubartowie/