Zamówienie poniżej 30 000 EURO. Ochrona obiektów i innego mienia w Bazie Materiałowej w Kamionce.

Zamówienie poniżej 30 000 EURO –

 Ochrona obiektów i innego mienia w Bazie Materiałowej w Kamionce

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie z siedzibą ul. Krańcowa 6, 21-100 Lubartów, zaprasza do składania ofert na:

Ochronę obiektów i innego mienia w Bazie Materiałowej w Kamionce

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku.

Termin składania ofert upływa w dniu 22.12.2016  r. o godzinie 10:00

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie,

ul. Krańcowa 6,

21-100 Lubartów

pokój nr 14

 

Otwarcie ofert nastąpi w:

Zarządzie Dróg Powiatowych w Lubartowie

ul. Krańcowa 6

21-100 Lubartów

pokój nr 17

godz. 10:05

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

– Wzór Oferty   – załącznik Nr 1

– Wzór Umowy – załącznik Nr 2

– Wzór oświadczenia – załącznik Nr 3