OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane Lubartów: Przebudowa drogi powiatowej w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach operacji pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1221 L (Wola Osowińska – Nowiny) – Tereba – Talczyn – Annopol – do dr. woj. Nr 808 ”

Znak sprawy: ZDP.B.370.7.2016

 

Wydrukuj