Zamówienie poniżej 30 000 EURO. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2016/2017

ZDP.B.373.69.2016                                                                               Lubartów, dn. 03.11.2016 r.

                                                                           

 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 1. Działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( j.t. Dz. U.2015.2164 ) oraz na podstawie § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, informuje, że w postępowaniu na:

Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2016/2017

w dniu 03.11.2016 r.

wybrano ofertę złożoną przez :

1 Nośniki pługów lemieszowych średnich będących jednocześnie rezerwowymi nośnikami piaskarek /posiadane 2 czołownice do pługów – własność ZDP w Lubartowie/

PUNKTACJA
Cena Czas Razem
3 Tadeusz Kowalczyk,

Przeds. Bud. Kopalnie Kruszyw Naturalnych

Rudka Gołębska 1, 21-132 Kamionka

 

Praca piaskarki wraz z pługiem VOLVO 1  

97,00

 

0

 

97,00

Praca pługa 97,00 0 97,00
  1. Nośniki pługów lemieszowych ciężkich /posiadane 4 czołownice do pługów – własność ZDP w Lubartowie/
 

1

Usługi Asenizacyjne Transportowo-Handlowe

Roman Wałach

ul. Głowackiego 57, 24-170 Kurów

 

MAN TGS

 

1

 

97,00

 

0,99

 

97,99

3 Tadeusz Kowalczyk,

Przeds. Bud. Kopalnie Kruszyw Naturalnych

Rudka Gołębska 1, 21-132 Kamionka

MAN TGA 8×6

VOLVO  Treberg 8×8

1

1

87,3

87,3

0

0

87,30

87,30

4 Sztorc Tomasz

ul. 22Lipca 32, 21-143 Abramów

Mercedes  8×8 1 72,75 1,98 74,73
  1. Nośniki pługów lemieszowych ciężkich (ciągnik rolniczy) /posiadany pług ciężki bez czoła przystosowany do ciągnika rolniczego typ Massy Ferguson 61710-własność ZDP w Lubartowie/
 

5

SEBA Sebastian Wysok

Brzostówka 120,21-107 Serniki

 Case  5140 1 97,00 3,00 100,00

4a. Nośniki pługów lemieszowych ciężkich /ciągnik rolniczy/  wraz z pługiem

4 Sztorc Tomasz

ul. 22Lipca 32, 21-143 Abramów

JOHN DEERE  1 97,00 1,98 98,98
  1. Równiarki samobieżne
 

1

 

Usługi Asenizacyjne Transportowo-Handlowe

Roman Wałach

ul. Głowackiego 57, 24-170 Kurów

 OK 156F  1 97,00 0,99 97,99
2 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Lubartowie

ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów

Waryński SMM-5 1  

97,00

 

1,98

 

98,98

  1. Spycharki
 

3

 

Tadeusz Kowalczyk,

Przeds. Bud. Kopalnie Kruszyw Naturalnych

Rudka Gołębska 1, 21-132 Kamionka

 

DET

 1  

97,00

 

0

 

97,00

  1. Ładowarki o pojemności łyżki min. 1m3
 

1

Usługi Asenizacyjne Transportowo-Handlowe

Roman Wałach

ul. Głowackiego 57, 24-170 Kurów

 

 

JCB3CX

 

1

 

97,00

 

0,99

 

97,99

 

3

Tadeusz Kowalczyk,

Przeds. Bud. Kopalnie Kruszyw Naturalnych

Rudka Gołębska 1, 21-132 Kamionka

Kmatsu 1

 

 

87,30

 

0

 

87,30

  1. Ładowarki o pojemności łyżki min. 3 m3
 1 Usługi Asenizacyjne Transportowo-Handlowe

Roman Wałach

ul. Głowackiego 57, 24-170 Kurów

 LIEBHERR564 1 87,30 0,99 88,29
2 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Lubartowie

ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów

HYUNDAI HL760-9 1 97,00 1,98 98,98
 3 Tadeusz Kowalczyk,

Przeds. Bud. Kopalnie Kruszyw Naturalnych

Rudka Gołębska 1, 21-132 Kamionka

 HSW 1

1

87,30

87,30

0

0

87,30

87,30

LONG

 

4 Sztorc Tomasz

ul. 22Lipca 32, 21-143 Abramów

LIEBHERR 3  

87,30

 

1,98

89,28
  1. Pługi wirnikowe z nośnikiem
4 Sztorc Tomasz

ul. 22Lipca 32, 21-143 Abramów

 JOHN DEERE 1 97,00 1,98 98,98
  1. Koparka kołowa z łyżką skarpową i pługiem
 

3

 

Tadeusz Kowalczyk,

Przeds. Bud. Kopalnie Kruszyw Naturalnych

Rudka Gołębska 1, 21-132 Kamionka

 

1

 

78,81

 

0,00

 

78,81

4 Sztorc Tomasz

ul. 22Lipca 32, 21-143 Abramów

 

LIEBHERR

2 97,00 1,98 98,98

 

 

 

_____________________________

/ Dyrektor ZDP w Lubartowie/