Zamówienie poniżej 30 000 EURO – Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2016/2076

Zamówienie poniżej 30 000 EUROŚwiadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2016/2017

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie z siedzibą ul. Krańcowa 6, 21-100 Lubartów, zaprasza do składania ofert na:

Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2016/2017

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku.

Termin składania ofert upływa w dniu 25.10.2016 r. o godzinie 10:00

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie,

Krańcowa 6, 21-100 Lubartów

pokój nr 14

Otwarcie ofert nastąpi w:

Zarządzie Dróg Powiatowych w Lubartowie,

ul.Krańcowa 6, 21-100 Lubartów

pokój nr 19

godz. 10:05

 

 

 

 

Załączniki:

 

– Wzór formularza Oferty – załącznik nr 1,

– Wzór formularza Oferty Cenowej  –  załącznik nr 2,

– Wzór Oświadczenia – załącznik nr 3,

– Wzór umowy załącznik nr 4,

– Zestawienie Sprzętu – załącznik nr 5,

– Specyfikacje techniczne – załącznik nr 6.

– Wykaz osób – załącznik nr 7.

 

 

 

Wydrukuj

Załączniki

Plik Rozmiar pliku Pobrania
pdf Zaproszenie 233 KB 117
pdf Oferta 215 KB 113
pdf Oferta cenowa 132 KB 108
pdf Oświadczenie 127 KB 100
pdf Wzór Umowy 199 KB 111
pdf Zestawienie Sprzętu 192 KB 102
pdf SST 169 KB 128
pdf Wykaz osób 220 KB 111