Zamówienie poniżej 30 000 EURO.Utwardzenie poboczy przy drodze powiatowej nr 1566 L (od drogi wojewódzkiej nr 813 – Ostrów Lubelski – Stara Jedlanka – (Sosnowica))

                 Zamówienie poniżej 30 000 EURO                                                           ZDP.B.373.49.2016

Utwardzenie poboczy przy drodze powiatowej nr 1566 L (od drogi wojewódzkiej nr 813 – Ostrów Lubelski – Stara Jedlanka – (Sosnowica))

 ———————————————————————————————————————————————                                                                                                                                                   / nazwa zamówienia /

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie z siedzibą ul. Krańcowa 6, 21-100 Lubartów, zaprasza do składania ofert na:

Utwardzenie poboczy przy drodze powiatowej nr 1566 L (od drogi wojewódzkiej nr 813 – Ostrów Lubelski – Stara Jedlanka – (Sosnowica)) długości około 1 315,0 m

Termin składania ofert upływa w dniu 08.07.2016 r. o godzinie 11:00

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:                                                                                                                                                                                         Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie,                                                                                                                                                                                                      Krańcowa 6,                                                                                                                                                                                                                                           21-100 Lubartów                                                                                                                                                                                                                                              pokój nr 14

Otwarcie ofert nastąpi w:

Zarządzie Dróg Powiatowych w Lubartowie,                                                                                                                                                                                   Krańcowa 6,                                                                                                                                                                                                                                            21-100 Lubartów                                                                                                                                                                                                                                       pokój nr 19

w dniu 08.07.2016 r. o godzinie 11:05

Załączniki:

– Zaproszenie do składania ofert

– Wzór Umowy           – Załącznik nr 1

– Wzór Oferty                  – Załącznik nr 2

– Wzór oświadczenia      – Załącznik nr 3

– Karta Gwarancyjna       – Załącznik nr 4

 

 

Wydrukuj

Załączniki

Plik Rozmiar pliku Pobrania
pdf Zaproszenie 221 KB 149
pdf Wzór Umowy 193 KB 151
pdf Oferta 136 KB 147
pdf Oświadczenie 124 KB 140
pdf Karta Gwarancyjna 216 KB 139