Zamówienie poniżej 30 000 EURO.Utwardzenie poboczy przy drodze powiatowej nr 1566 L (od drogi wojewódzkiej nr 813 – Ostrów Lubelski – Stara Jedlanka – (Sosnowica))

                 Zamówienie poniżej 30 000 EURO                                                           ZDP.B.373.49.2016

Utwardzenie poboczy przy drodze powiatowej nr 1566 L (od drogi wojewódzkiej nr 813 – Ostrów Lubelski – Stara Jedlanka – (Sosnowica))

 ———————————————————————————————————————————————                                                                                                                                                   / nazwa zamówienia /

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie z siedzibą ul. Krańcowa 6, 21-100 Lubartów, zaprasza do składania ofert na:

Utwardzenie poboczy przy drodze powiatowej nr 1566 L (od drogi wojewódzkiej nr 813 – Ostrów Lubelski – Stara Jedlanka – (Sosnowica)) długości około 1 315,0 m

Termin składania ofert upływa w dniu 08.07.2016 r. o godzinie 11:00

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:                                                                                                                                                                                         Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie,                                                                                                                                                                                                      Krańcowa 6,                                                                                                                                                                                                                                           21-100 Lubartów                                                                                                                                                                                                                                              pokój nr 14

Otwarcie ofert nastąpi w:

Zarządzie Dróg Powiatowych w Lubartowie,                                                                                                                                                                                   Krańcowa 6,                                                                                                                                                                                                                                            21-100 Lubartów                                                                                                                                                                                                                                       pokój nr 19

w dniu 08.07.2016 r. o godzinie 11:05

Załączniki:

– Zaproszenie do składania ofert

– Wzór Umowy           – Załącznik nr 1

– Wzór Oferty                  – Załącznik nr 2

– Wzór oświadczenia      – Załącznik nr 3

– Karta Gwarancyjna       – Załącznik nr 4