GŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Przebudowa drogi powiatowej nr 1553 L ( od drogi wojewódzkiej nr 815 – Niedźwiada – Brzeźnica Bychawska – Kaznów – do drogi wojewódzkiej nr 821) w m. Brzeźnica Bychawska.

ZDP.B.370.4.2016                                                                                                                                                                                         Lubartów, dn. 29. 06.2016 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

 Przebudowa drogi powiatowej nr 1553 L ( od drogi wojewódzkiej nr 815 – Niedźwiada – Brzeźnica Bychawska – Kaznów – do drogi wojewódzkiej nr 821) w m. Brzeźnica Bychawska.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A.,   ul.Krańcowa 7, 21-100 Lubartów

 Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu i jest najkorzystniejsza na podstawie przyjętych kryteriów oceny  określonych w SIWZ. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Nr oferty Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Punktacja

Kryterium  – Cena

/ pkt /

Punktacja

Kryterium  – okres gwarancji

/ pkt /

 

1.

Przedsiębiorstwo

Robót Drogowych Lubartów S.A

ul. Krańcowa 7

21-100 Lubartów

97,00 3,00
Razem:            100,00
 

2.

FEDRO Sp. z o.o. ul. Kolejowa 1

08-445 Osieck

 

69,95

 

0,00
Razem:            69,95
 

3.

 

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

Adres do korespondencji

ul. Ceramiczna 8

20-150 Lublin

 

79,09

 

 

3,00

Razem:             82,09
 

4.

Przedsiębiorstwo

Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

Oddział Robót Drogowych

ul. Kolejowa 28

05-300 Mińsk Mazowiecki

Adres do korespondencji

ul. Mełgiewska 38B

20-234 Lublin

 

74,03

 

 

3,00

Razem:             77,03

 

 

 

                                                                                    _____________________________

                                                                                                                                     / podpis kierownika zamawiającego/

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.Przebudowa drogi powiatowej nr 1558 L (od drogi powiatowej nr 1551 L – Chlewiska – Serniki – do drogi powiatowej nr 1557 L) w m. Serniki.

ZDP.B.370.5.2016                                                                                                                                                                                     Lubartów, dn. 29.06.2016 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

 Przebudowa drogi powiatowej nr 1558 L (od drogi powiatowej nr 1551 L – Chlewiska – Serniki – do drogi powiatowej nr 1557 L) w m. Serniki.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A.Krańcowa 7, 21-100 Lubartów

 Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu i jest najkorzystniejsza na podstawie przyjętych kryteriów oceny  określonych w SIWZ.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Nr

oferty

 

Nazwa wykonawcy

Wykonawcy Adres Punktacja

Kryterium  – Cena

/ pkt /

Punktacja

Kryterium  – okres gwarancji

/ pkt /

 

1.

Przedsiębiorstwo

Robót Drogowych Lubartów S.A

ul. Krańcowa 7

21-100 Lubartów

97,00 3,00
Razem:            100,00
 

2.

 

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

Adres do korespondencji

ul. Ceramiczna 8

20-150 Lublin

78,44 3,00
Razem:            81,44
 

3.

 

FEDRO Sp. z o.o.

 

ul. Kolejowa 1

08-445 Osieck

 

73,66

 

0,00
Razem:            73,66
 

4.

Przedsiębiorstwo

Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

Oddział Robót Drogowych

ul. Kolejowa 28

05-300 Mińsk Mazowiecki

Adres do korespondencji

ul. Mełgiewska 38B

20-234 Lublin

 

76,52

 

 

3,00

Razem:             79,52

_____________________________

/ podpis kierownika zamawiającego/