OGŁOSZENIE O ZMIANIE. Sprzedaż 257 drzew przydrożnych na ,,pniu” – do wycinki – zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych w stosunku do których ZDP w Lubartowie pełni funkcję zarządu drogi.

Lubartów.11.03.2015 r.

 

ZMIANA DO PRZETARGU NA SPRZEDAŻ 257

DRZEW NA ,,PNIU”

W ,, Instrukcji dla Kupujących” w pkt. 11 wprowadza się zmianę w brzmieniu następującym :

 

W niniejszym przetargu jest wymagane wadium.

 

Jest to zgodne z zapisem w pkt. 13 Ogłoszenia.