Zamówienie poniżej 30 000 EURO. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Sukcesywny zakup emulsji asfaltowej: – C65B3PU/RC (K1-65) w ilości około 35,00 t, – C69B3PU (K1-70) w ilości około 35,00 t

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wydrukuj