OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Zakup paliw ciekłych i materiałów eksploatacyjnych dla Obwodu Drogowego w Kamionce.

ZDP.B.371. 2. 2016 Lubartów, dn. 28.12.2015 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego :

Zakup paliw ciekłych i materiałów eksploatacyjnych dla Obwodu Drogowego w Kamionce.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Roman Lipiński, Tomasz Obrośliński PETROPOL S.C,

  1. Lubartowska 44 A, 21-132 Kamionka

Uzasadnienie wyboru: Została złożona jedna oferta. Wybrana oferta spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu. Na podstawie przyjętych kryteriów określonych w SIWZ uzyskała 100 punktów.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Punktacja

Kryterium – CENA

/ pkt /

Punktacja

Kryterium – ODLEGŁOŚĆ

/ pkt /

1. PETROPOL S.C

Roman Lipiński, Tomasz Obrośliński

ul. Lubartowska 44 A

21-132 Kamionka,

95 5
Razem : 100

_______________________

/Dyrektor ZDP w Lubartowie/

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Zakup paliw ciekłych i materiałów eksploatacyjnych dla Obwodu Drogowego w Lubartowie.

ZDP.B.371.1 2015 Lubartów, dn. 28.12.2015 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego :

Zakup paliw ciekłych i materiałów eksploatacyjnych dla Obwodu Drogowego w Lubartowie.

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

P.H.U. „INWOD” P. Roman Pacek

  1. Nowodworska 5, 21-100 Lubartów

Uzasadnienie wyboru: Została złożona jedna oferta. Wybrana oferta spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu. Na podstawie przyjętych kryteriów określonych w SIWZ uzyskała 100 punktów.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Punktacja

Kryterium – CENA

/ pkt /

Punktacja

Kryterium – ODLEGŁOŚĆ

/ pkt /

1. P.H.U. „INWOD”

Roman Pacek

ul. Nowodworska 5

21-100 Lubartów

95 5
Razem : 100

_______________________

/Dyrektor ZDP w Lubartowie/