Zamówienie poniżej 30 000 EURO.OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Zakup kruszyw naturalnych.Część I. Kruszywo bazaltowe.Część II. Kruszywo dolomitowe

ZDP.B.373.69.2015 Lubartów, dn. 16.12.2015 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami ) oraz na podstawie § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, informuje, że w postępowaniu na:

Zakup kruszyw naturalnych:

Część I. Kruszywo bazaltowe:

– grys bazaltowy 2-5 około – 100,00 t

– grys bazaltowy 5-8 około – 100,00 t

Część II. Kruszywo dolomitowe:

– grys dolomitowy 2-5 około – 100,00 t

– grys dolomitowy 7-12 lub 8-12 około – 100,00 t

wraz z dostawą na bazę Obwodu Drogowego w Kamionce,

w dniu 16.12.2015 r. wybrano ofertę złożoną przez :

Część I. Kruszywo bazaltowe

Anna Dudek F.H – T „WANIK” , ul. Parkowa 15, 39-200 Dębica

Część II. Kruszywo dolomitowe

F.U.H. „OKSANA TRANS” Oksana Bińczak, Grochocice 11, 27- 530 Ożarów

  1. W w/w postępowaniu złożono następujące oferty:

Część I. Kruszywo bazaltowe

Nr oferty Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Cena netto

/zł/

Cena brutto

/zł/

Data uzyskania informacji
2 DAMO Plus Sp. z o.o. Sp.K. ul. Małszyce 2d/2e

99-400 Łowicz

23 800,00 29 274,00 16.12.2015 r.
3 Anna Dudek F.H – T „WANIK” ul. Parkowa 15

39-200 Dębica

23 232,00 28 575,36 16.12.2015 r.

Część II. Kruszywo dolomitowe

Nr oferty Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Cena netto Cena brutto Data uzyskania informacji
1 F.U.H. „OKSANA TRANS”

Oksana Bińczak

Grochocice 11

27- 530 Ożarów

10 400,00 12 792,00 16.12.2015 r.
3 Anna Dudek F.H – T „WANIK” ul. Parkowa 15

39-200 Dębica

10 908,00 13 416,84 16.12.2015 r.

…………………………………..

/Dyrektor ZDP w Lubartowie/