Zamówienie poniżej 30 000 EURO.Zakup kruszyw naturalnych.Część I. Kruszywo bazaltowe.Część II. Kruszywo dolomitowe

Zamówienie poniżej 30 000 EURO –

Zakup kruszyw naturalnych

———————————————

/ nazwa zamówienia /
Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie z siedzibą ul. Krańcowa 6, 21-100 Lubartów, zaprasza do składania ofert na:

Zakup kruszyw naturalnych:

Część I. Kruszywo bazaltowe:

– grys bazaltowy 2-5 około – 100,00 t

– grys bazaltowy 5-8 około – 100,00 t

Część II. Kruszywo dolomitowe:

– grys dolomitowy 2-5 około – 100,00 t

– grys dolomitowy 7-12 lub 8-12 około – 100,00 t

wraz z dostawą na bazę Obwodu Drogowego w Kamionce.

Kruszywo naturalne musi spełniać wymagania PN-EN 13043:2004/AC:2004 – Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
Termin składania ofert upływa w dniu 16.12.2015 r. o godzinie 10:00
Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie,

  1. Krańcowa 6,

21-100 Lubartów

pokój nr 14

Otwarcie ofert nastąpi w:

Zarządzie Dróg Powiatowych w Lubartowie,

  1. Krańcowa 6

21-100 Lubartów

pokój nr 19

w dniu 16.12.2015 r. o godzinie 10:15
Załączniki:

– Zaproszenie do składania ofert

– Wzór Umowy – Załącznik nr 1, nr 1a

– Wzór Oferty – Załącznik nr 2, nr 2a

– Wzór oświadczenia – Załącznik nr 3

Wydrukuj