OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016

ZDP.B.372.12.2015 Lubartów, dn. 13.11.2015 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty złożone przez Wykonawców:

Punktacja RAZEM
Cena Czas

Część 1. Nośnik pługa lemieszowego średniego będący jednocześnie rezerwowym nośnikiem piaskarki w przypadku awarii własnego nośnika

4 USŁUGI TRANSPORTOWE

Marek Bednarczyk

21-140 Michów, ul. Szkolna II 73

MERCEDES

– 1 szt

Praca piaskarki 97,00 1,98 98,98
Praca pługa
5 Kowalczyk Tadeusz

Przeds. Bud. Kopalnie Kruszyw Natural.

Rudka Gołębska 1, 21-132 Kamionka

VOLVO

– 1 szt

Praca piaskarki 86,22 1,98 88,20
Praca pługa

Część 2. Nośnik pługów lemieszowych ciężkich tj. ciągnik rolniczy z turbodoładowaniem o mocy min. 86 kW i przednim TUZ-em

2 „SEBA” Sebastian Wysok

Brzostówka 120, 21-107 Serniki

CASE 5140 – 1 szt. 97,00 3,00 100,00

Część 3. Nośnik pługów lemieszowych ciężkich tj. ciągnik rolniczy z turbodoładowaniem o mocy min. 86 kW i przednim TUZ-em + pług ciężki własny

1 Tomasz Sztorc

ul.22-go Lipca 32, 21-143 Abramów

JOHN DEERE – 1 szt. 97,00 3,00 100,00

Część 4. Równiarki samobieżne

3 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A

ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów

SHM4-120 – 1 szt. 97,00 1,98 98,98

Część 5. Ładowarki o pojemności łyżki 1 m3

5 Kowalczyk Tadeusz

Przeds. Bud. Kopalnie Kruszyw Natural.

Rudka Gołębska 1, 21-132 Kamionka

KAMATSU – 1 szt. 97,00 1,98 98,98

Część 6. Ładowarki o pojemności łyżki min. 3 m3

3 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A

ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów

HYUNDAI – 1 szt. 97,00 1,98 98,98

Część 7. Koparka kołowa z łyżką skarpową i pługiem

5 Kowalczyk Tadeusz

Przeds. Bud. Kopalnie Kruszyw Naturalnych

Rudka Gołębska 1, 21-132 Kamionka

OOK – 1 szt. 97,00 1,98 98,98

Uzasadnienie wyboru: Wybrane oferty spełniają wymagane warunki udziału w postępowaniu i są najkorzystniejsze na podstawie przyjętych kryteriów określonych w SIWZ. Uzyskały najwyższą ilość punktów.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Punktacja RAZEM
Cena Czas

Część 1. Nośnik pługa lemieszowego średniego będący jednocześnie rezerwowym nośnikiem piaskarki w przypadku awarii własnego nośnika

1 Tomasz Sztorc

ul.22-go Lipca 32, 21-143 Abramów

MERCEDES – 1 szt Praca piaskarki 79,88 3 82,88
Praca pługa
4 USŁUGI TRANSPORTOWE

Marek Bednarczyk

21-140 Michów, ul. Szkolna II 73

MERCEDES

– 1 szt

Praca piaskarki 97,00 1,98 98,98
Praca pługa
5 Kowalczyk Tadeusz

Przeds. Bud. Kopalnie Kruszyw Natural.

Rudka Gołębska 1, 21-132 Kamionka

VOLVO

– 1 szt

Praca piaskarki 86,22 1,98 88,20
Praca pługa

Część 2. Nośnik pługów lemieszowych ciężkich tj. ciągnik rolniczy z turbodoładowaniem o mocy min. 86 kW i przednim TUZ-em

2 „SEBA” Sebastian Wysok

Brzostówka 120, 21-107 Serniki

CASE 5140 – 1 szt. 97,00 3,00 100,00

Część 3. Nośnik pługów lemieszowych ciężkich tj. ciągnik rolniczy z turbodoładowaniem o mocy min. 86 kW i przednim TUZ-em + pług ciężki własny

1 Tomasz Sztorc

ul.22-go Lipca 32, 21-143 Abramów

JOHN DEERE – 1 szt. 97,00 3,00 100,00

Część 4. Równiarki samobieżne

3 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A

ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów

SHM4-120 – 1 szt. 97,00 1,98 98,98

Część 5. Ładowarki o pojemności łyżki 1 m3

5 Kowalczyk Tadeusz

Przeds. Bud. Kopalnie Kruszyw Natural.

Rudka Gołębska 1, 21-132 Kamionka

KAMATSU – 1 szt. 97,00 1,98 98,98

Część 6. Ładowarki o pojemności łyżki min. 3 m3

3 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A

ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów

HYUNDAI – 1 szt. 97,00 1,98 98,98

Część 7. Koparka kołowa z łyżką skarpową i pługiem

5 Kowalczyk Tadeusz

Przeds. Bud. Kopalnie Kruszyw Natural.

Rudka Gołębska 1, 21-132 Kamionka

OOK – 1 szt. 97,00 1,98 98,98

_____________________________

/ Dyrektor ZDP w Lubartowie/

Wydrukuj