OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016.

ZDP.B.372.11.2015 Lubartów, dn. 29.10.2015 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty złożone przez Wykonawców:

Część 1. Nośnik pługa lemieszowego średniego będący jednocześnie rezerwowym nośnikiem piaskarki w przypadku awarii własnego nośnika – POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

Część 2. Nośnik ługów lemieszowych ciężkich

PUNKTACJA
Cena Czas Razem
3 Kowalczyk Tadeusz

Przeds. Bud. Kopalnie Kruszyw Naturalnych

Rudka Gołębska 1, 21-132 Kamionka

Nośniki pługów lemieszowych ciężkich VOLVO TERBERG- 1 szt.

MAN – 4 oś- – 1 szt.

86,22 3,00 89,22
5 Przewóz Materiałów Różnych

Ryszard Cwajda

21-140 Michów, Natalin 22a

Nośniki pługów lemieszowych ciężkich MAN – 1 szt.

MERCEDES – 1 szt

97,00 3,00 100,00

Część 3 . Równiarki – POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

Część 4 . Spycharki

3 Kowalczyk Tadeusz

Przeds. Bud. Kopalnie Kruszyw Naturalnych

Rudka Gołębska 1, 21-132 Kamionka

Spycharka DET – 1 szt. 97,00 3,00 100,00

Część 5. Ładowarki o pojemności łyżki min. 3 m3

3 Kowalczyk Tadeusz

Przeds. Bud. Kopalnie Kruszyw Naturalnych

Rudka Gołębska 1, 21-132 Kamionka

Ładowarki o pojemności łyżki min 3 m3 LONG 998 – 1 szt.

HSW – 1 szt.

WISMUD – 1 szt.

97,00 3,00 100,00
6 Tomasz Sztorc

ul.22-go Lipca 32, 21-143 Abramów

Ładowarki o pojemności łyżki min 3 m3 LIEBHERR – 3 szt. 87,30 3,00 90,30

Część 6. Pługi wirnikowe z nośnikiem

6 Tomasz Sztorc

ul.22-go Lipca 32, 21-143 Abramów

Pługi wirnikowe z nośnikiem JOHN DEERE – 1 szt. 97,00 3,00 100,00

Uzasadnienie wyboru: Wybrane oferty spełniają wymagane warunki udziału w postępowaniu i są najkorzystniejsze na podstawie przyjętych kryteriów określonych w SIWZ. Uzyskały najwyższą ilość punktów.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Część 1. Nośnik pługa lemieszowego średniego będący jednocześnie rezerwowym nośnikiem piaskarki w przypadku awarii własnego nośnika

PUNKTACJA
Cena Czas Razem
3 Kowalczyk Tadeusz

Przeds. Bud. Kopalnie Kruszyw Naturalnych

Rudka Gołębska 1, 21-132 Kamionka

Nośnik pługa lemieszowego średniego będący jednocześnie rezerwowym nośnikiem piaskarki VOLVO FL 6 – 1 szt.

VOLVO FL10 – 1 szt.

Praca piaskarki 84,88 3,00 87,88
Praca pługa
4. USŁUGI TRANSPORTOWE

Marek Bednarczyk

21-140 Michów, ul. Szkolna II 73

Nośnik pługa lemieszowego średniego będący jednocześnie rezerwowym nośnikiem piaskarki MERCEDES – 1 szt Praca piaskarki 97,00 1,98 98,98
Praca pługa
6 Tomasz Sztorc

ul.22-go Lipca 32,

21-143 Abramów

Nośnik pługa lemieszowego średniego będący jednocześnie rezerwowym nośnikiem piaskarki MERCEDES – 1 szt Praca piaskarki 84,88 3,00 87,88
Praca pługa
   

Część 2. Nośnik ługów lemieszowych ciężkich

1 „SEBA” Sebastian Wysok

Brzostówka 120

21-107 Serniki

Nośniki pługów lemieszowych ciężkich Ciągnik CASE 5140 – 1 szt. 86,22 1,98 88,20
3 Kowalczyk Tadeusz

Przeds. Bud. Kopalnie Kruszyw Naturalnych

Rudka Gołębska 1, 21-132 Kamionka

Nośniki pługów lemieszowych ciężkich VOLVO TERBERG- 1 szt.

MAN – 4 oś- szt.

86,22 3,00 89,22
5 Przewóz Materiałów Różnych

Ryszard Cwajda

21-140 Michów, Natalin 22a

Nośniki pługów lemieszowych ciężkich MAN – 1 szt.

MERCEDES – 1 szt

97,00 3,00 100,00
6 Tomasz Sztorc

ul.22-go Lipca 32, 21-143 Abramów

Nośniki pługów lemieszowych ciężkich MERCEDES – 1 szt.

JOHN DEERE – 1 szt.

77,60 3,00 80,60

Część 3 . Równiarki

2 Przedsiębiorstwo

Robót Drogowych Lubartów S.A

ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów

Równiarka SHM4 – 2 szt. Oferta odrzucona

Część 4 . Spycharki

2 Część 4 . Spycharki Spycharka HYUNDAI – 1 szt. Oferta odrzucona
3 Kowalczyk Tadeusz

Przeds. Bud. Kopalnie Kruszyw Naturalnych

Rudka Gołębska 1, 21-132 Kamionka

Spycharka DET – 1 szt. 97,00 3,00 100,00

Część 5. Ładowarki o pojemności łyżki min. 3 m3

3 Kowalczyk Tadeusz

Przeds. Bud. Kopalnie Kruszyw Naturalnych

Rudka Gołębska 1, 21-132 Kamionka

Ładowarki o pojemności łyżki min 3 m3 LONG 998 – 1 szt.

HSW – 1 szt.

WISMUD – 1 szt.

97,00 3,00 100,00
6 Tomasz Sztorc

ul.22-go Lipca 32, 21-143 Abramów

Ładowarki o pojemności łyżki min 3 m3 LIEBHERR – 3 szt. 87,30 3,00 90,30

Część 6. Pługi wirnikowe z nośnikiem

6 Tomasz Sztorc

ul.22-go Lipca 32, 21-143 Abramów

Pługi wirnikowe z nośnikiem JOHN DEERE – 1 szt. 97,00 3,00 100,00

_____________________________

/ Dyrektor ZDP w Lubartowie/