ZMIANA TREŚCI SIWZ. Przebudowa drogi powiatowej nr 1504 L (od drogi woj. nr 809 – Drewnik-Węgielce-Krupy-Giżyce-Karolina do drogi powiatowej nr 1508 L) w m. Węgielce.

ZDP.B.370.10. 2015

Lubartów, dn. 13.10.2015 r.

ZMIANA TREŚCI SIWZ

dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1504 L (od drogi woj. nr 809 – Drewnik-Węgielce-Krupy-Giżyce-Karolina do drogi powiatowej nr 1508 L) w m. Węgielce.

W związku ze złożonym przez Wykonawcę pismem o wyjaśnienie treści SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) Zamawiający wprowadza zmiany w treści SIWZ:

W Kosztorysie Ofertowym i Przedmiarze Robót wprowadza się zmianę:

„Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC 11 S 50/70) – warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 5 cm”

Zamawiający załącza zmieniony Kosztorys Ofertowy oraz Przedmiar Robót.

Zamawiający załącza Projekt Stałej Organizacji Ruchu.

Zmieniony Kosztorys Ofertowy, Przedmiar Robót oraz Projekt Stałej Organizacji Ruchu zamieszczono na stronie internetowej www.zdp.lubartow.pl .

W związku z powyższą zmianą zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

 

__________________________

/ Dyrektor ZDP w Lubartowie /

Wydrukuj

Załączniki

Plik Rozmiar pliku Pobrania
pdf Kosztorys Ofertowy 45 KB 106
pdf Przedmiar Robót 59 KB 111
pdf SOR_Opis techniczny 484 KB 121
pdf SOR 3 MB 82