OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.Rozkładanie kruszywa betonowego z recyklingu dwoma warstwami wraz z zagęszczaniem walcem na drogach gruntowych.

ZDP.B.370.6 .2015 Lubartów, dn. 01.06.2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 122788-2015 z dnia 2015-05-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu – Lubartów
Rozkładanie kruszywa betonowego z recyklingu dwoma warstwami wraz z zagęszczaniem walcem na drogach gruntowych I warstwa – kruszywo 0-63 II warstwa – odsiew 0-32 zgodnie z poniższym zestawienie 1. 1544 L ( Od drogi wojew. nr 809 – Syry…
Termin składania ofert: 2015-06-09

Numer ogłoszenia: 130628 – 2015;

data zamieszczenia: 01.06.2015 r.
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 122788 – 2015 data 25.05.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie, ul. Krańcowa 6, 21-100 Lubartów, woj. lubelskie, tel. 081 8542702, fax. 081 8553217.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).

 • W ogłoszeniu jest: Rozkładanie kruszywa betonowego z recyklingu dwoma warstwami wraz z zagęszczaniem walcem na drogach gruntowych

I warstwa – kruszywo 0-63

II warstwa – odsiew 0-32

zgodnie z poniższym zestawieniem:

 1. 1544 L ( Od drogi wojew. nr 809 – Syry – Kozłówka – do drogi pow. nr 1545 L) Długość około 1,0 km, szerokość 3,0 m – 4,0 m
 2. 1510 L (Od drogi powiatowej nr 1509 L – Antonin Nowy – Kunów – Firlej – do drogi powiat. nr 1511 L) Długość około 0,4 km, szerokość 3,0 m – 4,0 m
 3. 1536 L (od drogi krajowej nr 19 – Wola Skromowska -Obwodnica Kocka – Sułoszyn – Żurawiniec -Kolonia Ostrówek-do drogi powiatowej nr 1253 L Długość około 0,7 km, szerokość 3,0 m – 4,0 m
 4. 1508 L Od drogi powiat. nr 1507 L – Rawa – Antonin Nowy – Karolina – do drogi kraj. Nr 19 Długość około 2,0 km, szerokość 3,0 m – 4,0 m
 5. 1543 L (Od drogi powiatowej nr 1528 L – Siedliska – Skrobów – do drogi powiatowej nr 1541 L) Długość około 1,8 km, szerokość 3,0 m – 4,0 m
 6. 1542 L (Od drogi powiatowej nr 1541 L – Mieczysławka – do drogi krajowej nr 19 Długość około 1,0 km, szerokość 3,0 m – 4,0 m
 7. 1432 L Od drogi kraj. nr 48 – Przytoczno – Walentynów – (Lendo Ruskie) Długość około 1,0 km, szerokość 3,0 m – 4,0 m
 8. 1517 L (Od drogi powiatowej nr 1518 L – Dębiny – Natalin – Rudzienko Kolonia – do dr. pow. nr 1514 L) Długość około 1,0 km, szerokość 3,0 m – 4,0 m
 9. 1567 L (Lubliczyn-Żmijanki-Stępków-Makoszka)- Rudka – Nowa Jedlanka – do drogi pow. nr 1566 L) Długość około 1,0 km, szerokość 3,0 m – 4,0 m Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu dostarczenia materiału na miejsce wbudowania..
 • W ogłoszeniu powinno być: Rozkładanie kruszywa betonowego z recyklingu dwoma warstwami wraz z zagęszczaniem walcem na drogach gruntowych

I warstwa – kruszywo 0-63

II warstwa – odsiew 0-32.

Rozkładanie kruszywa betonowego z recyklingu należy wykonać przy użyciu rozkładarki, dwoma warstwami

I warstwa – kruszywo 0-63 średniej grubości 15 cm

II warstwa – odsiew 0-32 średniej grubości 5 cm

a następnie zagęścić walcem wibracyjnym samojezdnym, zgodnie z poniższym zestawieniem:

 1. 1544 L ( Od drogi wojew. nr 809 – Syry – Kozłówka – do drogi pow. nr 1545 L) Długość około 1,0 km, szerokość 3,0 m – 4,0 m
 2. 1510 L (Od drogi powiatowej nr 1509 L – Antonin Nowy – Kunów – Firlej – do drogi powiat. nr 1511 L) Długość około 0,4 km, szerokość 3,0 m – 4,0 m
 3. 1536 L (od drogi krajowej nr 19 – Wola Skromowska -Obwodnica Kocka – Sułoszyn – Żurawiniec -Kolonia Ostrówek-do drogi powiatowej nr 1253 L Długość około 0,7 km, szerokość 3,0 m – 4,0 m
 4. 1508 L Od drogi powiat. nr 1507 L – Rawa – Antonin Nowy – Karolina – do drogi kraj. Nr 19 Długość około 2,0 km, szerokość 3,0 m – 4,0 m
 5. 1543 L (Od drogi powiatowej nr 1528 L – Siedliska – Skrobów – do drogi powiatowej nr 1541 L) Długość około 1,8 km, szerokość 3,0 m – 4,0 m
 6. 1542 L (Od drogi powiatowej nr 1541 L – Mieczysławka – do drogi krajowej nr 19 Długość około 1,0 km, szerokość 3,0 m – 4,0 m
 7. 1432 L Od drogi kraj. nr 48 – Przytoczno – Walentynów – (Lendo Ruskie) Długość około 1,0 km, szerokość 3,0 m – 4,0 m
 8. 1517 L (Od drogi powiatowej nr 1518 L – Dębiny – Natalin – Rudzienko Kolonia – do dr. pow. nr 1514 L) Długość około 1,0 km, szerokość 3,0 m – 4,0 m
 9. 1567 L (Lubliczyn-Żmijanki-Stępków-Makoszka)- Rudka – Nowa Jedlanka – do drogi pow. nr 1566 L) Długość około 1,0 km, szerokość 3,0 m – 4,0 m Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu dostarczenia materiału na miejsce wbudowania..

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu dostarczenia materiału na miejsce wbudowania..

 

 

__________________________

/ Dyrektor ZDP w Lubartowie /

ZMIANA TREŚCI SIWZ. Rozkładanie kruszywa betonowego z recyklingu dwoma warstwami wraz z zagęszczaniem walcem na drogach gruntowych.

ZDP.B.370.6.2015 Lubartów, dn. 01.06.2015 r.

ZMIANA TREŚCI SIWZ

dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: Rozkładanie kruszywa betonowego z recyklingu dwoma warstwami wraz z zagęszczaniem walcem na drogach gruntowych.

Zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zamawiający wprowadza zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W opisie przedmiotu zamówienia dodaje się :

Rozkładanie kruszywa betonowego z recyklingu należy wykonać przy użyciu rozkładarki, dwoma warstwami

I warstwa – kruszywo 0-63 średniej grubości 15 cm

II warstwa – odsiew 0-32 średniej grubości 5 cm

a następnie zagęścić walcem wibracyjnym samojezdnym.

W związku z powyższą zmianą zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

 

__________________________

/ Dyrektor ZDP w Lubartowie /