OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Zakup kruszywa betonowego z recyklingu z przeznaczeniem na utwardzenie dróg powiatowych : 1432 L, 1544 L, 1543 L, 1510 L, 1517 L, 1542 L, 1567 L, 1536 L, 1508 L wraz z dostawą na bazę OD Nr 2 w Lubartowie

ZDP.B.371.3 . 2015 Lubartów, dn. 12.03.2015 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego :

Zakup kruszywa betonowego z recyklingu z przeznaczeniem na utwardzenie dróg powiatowych :

1432 L, 1544 L, 1543 L, 1510 L, 1517 L, 1542 L, 1567 L, 1536 L, 1508 L wraz z dostawą na bazę Obwodu Drogowego Nr 2 w Lubartowie.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Firma Usługowo- Handlowo- Remontowa, Zdzisław Kułak

  1. Polesie 32, 21-100 Lubartów

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu. Na podstawie przyjętych kryteriów określonych w SIWZ uzyskała 100 punktów.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Punktacja

Kryterium – CENA

/ pkt /

Punktacja

Kryterium – Termin płatności faktury

/ pkt /

1. Firma

Usługowo- Handlowo- Remontowa

Zdzisław Kułak

ul. Polesie 32

21-100 Lubartów

95,00 5,00
Razem : 100
2 Przedsiębiorstwo Sprzętowo-Transportowe „POTRĘĆ”

Stanisław Potręć

ul. Powojowa 24A

20 – 442 Lublin

64,31 5,00
Razem : 69,31
3 „STANLI”

Jan Stanisz

Cergowa 268

38-450 Dukla

64,67 5,00
Razem : 69,67

_______________________

/Dyrektor ZDP w Lubartowie/

Wydrukuj