OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA. Sprzedaż 257 drzew przydrożnych na ,,pniu”–do wycinki-zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych w stosunku do których ZDP w Lubartowie pełni funkcję zarządu drogi

Lubartów 02.03.2015 r.

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie, ul. Krańcowa 6, 21-100 Lubartów informuje, że przetarg na: sprzedaż 257 drzew przydrożnych na ,,pniu” – do wycinki – zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych w stosunku do których ZDP w Lubartowie pełni funkcję zarządu drogi.

drogi nr:

– 1551 – gm. Niedźwiada

– 1503 – gm. Kock

-1570 – gm. Ostrów Lub.

– 1557L – gm. Serniki

– 1570L – gm. Uścimów

– 1528L – gm. Kamionka

– 1557L – gm. Lubartów

ze względu na niepodpisanie umowy przez oferentów którzy wygrali przetarg zostaje unieważniony.

Ogłoszenie o kolejnym przetargu z obniżoną ceną za sprzedawane drzewa , zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.zdp.lubartow.pl