OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY. Sprzedaż 257 drzew przydrożnych ,,na pniu’’, zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych, w stosunku do których ZDP w Lubartowie pełni funkcję zarządu drogi.

Lubartów 06.02.2015 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie z siedzibą ul. Krańcowa 6, 21 100 Lubartów informuje, że w postępowaniu na sprzedaż 257 drzew przydrożnych ,,na pniu’’, zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych, w stosunku do których ZDP w Lubartowie pełni funkcję zarządu drogi złożono oferty:

 

L.p OFERENT KWOTA BRUTTO ZŁ
1 P P H U SŁAWEX

Sławomir Szczuchniak

Pieszowola 12

21 230 Sosnowica

 

 

65 205,00

2 POLANO F.U.H. Piotr Michalik

Ul. Braci Wieniawskich 3/21

20 844 Lublin

81 011,25

 

 

 

W dniu 06.02.2015 r., wybrano ofertę firmy:

POLANO F.U.H. Piotr Michalik

Ul. Braci Wieniawskich 3/21

20 844 Lublin

……………………………………

/ Dyrektor ZDP w Lubartowie/

Wydrukuj