OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Zakup paliw płynnych i materiałów eksploatacyjnych dla Obwodu Drogowego w Kamionce.

ZDP.B.371.1. 2015 Lubartów dn. 29.12.2014 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego :

Zakup paliw płynnych i materiałów eksploatacyjnych dla Obwodu Drogowego w Kamionce.

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

PETROPOL S.C Roman Lipiński, Tomasz Obrośliński, 21-132 Kamionka, ul. Lubartowska 44 A

Uzasadnienie wyboru: Została złożona jedna oferta. Wybrana oferta spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu. Na podstawie przyjętych kryteriów określonych w SIWZ uzyskała 100 punktów.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Punktacja

Kryterium – CENA

/ pkt /

Punktacja

Kryterium – ODLEGŁOŚĆ

/ pkt /

1. PETROPOL S.C

Roman Lipiński, Tomasz Obrośliński

ul. Lubartowska 44 A

21-132 Kamionka,

95 5
Razem : 100

 

 

_______________________

/Dyrektor ZDP w Lubartowie/

Wydrukuj