OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015

ZDP.B.372.36.2014 Lubartów, dn. 30.10.2014 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty złożone przez Wykonawców:

1) Nośnik pługa lemieszowego średniego będący jednocześnie rezerwowym nośnikiem piaskarki w przypadku awarii własnego nośnika

  PUNKTACJA
  Cena Czas Razem
3 USŁUGI TRANSPORTOWE

Tomasz Sztorc

ul.22-go Lipca 32,

21-143 Abramów

Nośnik pługa lemieszowego średniego będący jednocześnie rezerwowym nośnikiem piaskarki SCANIA – 1 szt Praca piaskarki 84,88 1,98 86,86
Praca pługa
4. USŁUGI TRANSPORTOWE

Marek Bednarczyk

21-140 Michów, ul. Szkolna II 73

Nośnik pługa lemieszowego średniego będący jednocześnie rezerwowym nośnikiem piaskarki MERCEDES – 1 szt Praca piaskarki 97,00 1,98 98,98
Praca pługa

2) Nośnik pługów lemieszowych ciężkich

1 Przewóz Materiałów Różnych

Ryszard Cwajda

21-140 Michów, Natalin 22a

Nośniki pługów lemieszowych ciężkich MERCEDES – 1 szt.

Tatra 315 – 1 szt.

97,00 3,00 100,00
3 USŁUGI TRANSPORTOWE

Tomasz Sztorc

ul.22-go Lipca 32, 21-143 Abramów

Nośniki pługów lemieszowych ciężkich SCANIA – 1 szt.

JOHN DEERE – 1 szt.

85,09 1,98 87,07

3) Ładowarki o pojemności łyżki min. 3 m3

2 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A

ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów

Ładowarki o pojemności łyżki min 3 m3 HYUNDAI – 1 szt. 97,00 1,98 98,98
3 USŁUGI TRANSPORTOWE

Tomasz Sztorc

ul.22-go Lipca 32, 21-143 Abramów

Ładowarki o pojemności łyżki min 3 m3 LIEBHERR – 3 szt. 89,73 1,98 91,71

4) Pługi wirnikowe z nośnikiem

3 USŁUGI TRANSPORTOWE

Tomasz Sztorc

ul.22-go Lipca 32, 21-143 Abramów

Pługi wirnikowe z nośnikiem JOHN DEERE – 1 szt. 97,00 1,98 98,98

Uzasadnienie wyboru: Wybrane oferty spełniają wymagane warunki udziału w postępowaniu i są najkorzystniejsze na podstawie przyjętych kryteriów określonych w SIWZ. Uzyskały najwyższą ilość punktów.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy
1 Przewóz Materiałów Różnych

Ryszard Cwajda

21-140 Michów, Natalin 22a

Nośniki pługów lemieszowych ciężkich MERCEDES – 1 szt.

Tatra 315 – 1 szt.

2 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A

ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów

Ładowarki o pojemności łyżki min 3 m3 HYUNDAI – 1 szt.
3. USŁUGI TRANSPORTOWE

Tomasz Sztorc

ul.22-go Lipca 32, 21-143 Abramów

Nośnik pługa lemieszowego średniego będący jednocześnie rezerwowym nośnikiem piaskarki SCANIA – 1 szt

MERCEDES – 1 szt

Nośniki pługów lemieszowych ciężkich SCANIA – 1 szt.

JOHN DEERE – 1 szt.

Ładowarki o pojemności łyżki min 3 m3 LIEBHERR – 3 szt.
Pługi wirnikowe z nośnikiem JOHN DEERE – 1 szt.
4. USŁUGI TRANSPORTOWE

Marek Bednarczyk

21-140 Michów, ul. Szkolna II 73

Nośnik pługa lemieszowego średniego będący jednocześnie rezerwowym nośnikiem piaskarki MERCEDES – 1 szt

_____________________________

/ podpis kierownika zamawiającego/

Wydrukuj