Zamówienie poniżej 30 000 EURO – Rozkładanie kruszywa żelbetowego dwoma warstwami wraz z zagęszczaniem walcem na: drodze powiatowej Nr 1571 L (od drogi powiatowej nr 1566 L – Orzechów Kolonia – Bobryk- do drogi powiat. nr 1572 L)

Zamówienie poniżej 30 000 EURO – Rozkładanie kruszywa żelbetowego dwoma warstwami wraz z zagęszczaniem walcem na: drodze powiatowej Nr 1571 L (od drogi powiatowej nr 1566 L – Orzechów Kolonia – Bobryk- do drogi powiat. nr 1572 L) w ilości:

– kruszywo 0-63 – około 1 660,00 t – I warstwa

– kruszywo 0-32 – około 332,00 t – II warstwa

odcinek drogi Orzechów Kolonia – Bobryk na długości około 1,700 km w tym:

o szerokości 4,0 m na długości ok 0,900 km,

o szerokości 3,5 m na długości ok 0,800 km.

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie z siedzibą ul. Krańcowa 6, 21-100 Lubartów, zaprasza do składania ofert na:

Rozkładanie kruszywa żelbetowego dwoma warstwami wraz z zagęszczaniem walcem na: drodze powiatowej Nr 1571 L (od drogi powiatowej nr 1566 L – Orzechów Kolonia – Bobryk- do drogi powiat. nr 1572 L ) w ilości:

– kruszywo 0-63 – około 1 660,00 t – I warstwa

– kruszywo 0-32 – około 332,00 t – II warstwa

odcinek drogi Orzechów Kolonia – Bobryk na długości około 1,700 km w tym:

o szerokości 4,0 m na długości ok 0,900 km,

o szerokości 3,5 m na długości ok 0,800 km.

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku.

Termin składania ofert upływa w dniu 30.10.2014 r. o godzinie 1100

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie,

  1. Krańcowa 6,

21-100 Lubartów

pokój nr 14

Otwarcie ofert nastąpi w:

Zarządzie Dróg Powiatowych w Lubartowie,

  1. Krańcowa 6

21-100 Lubartów

pokój nr 17

w dniu 30.10.2014 r. o godz. 1105

Wydrukuj

Załączniki

Plik Rozmiar pliku Pobrania
pdf Zaproszenie do składania ofert 347 KB 115
pdf Wzór Umowy - załącznik Nr 1A 228 KB 125
pdf Wzór Oferty - załącznik Nr 2A 130 KB 126
pdf Wzór Oświadczenia - załącznik Nr 3A 197 KB 118