OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015

ZDP.B.372.36.2014 Lubartów, dn. 30.10.2014 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty złożone przez Wykonawców:

1) Nośnik pługa lemieszowego średniego będący jednocześnie rezerwowym nośnikiem piaskarki w przypadku awarii własnego nośnika

  PUNKTACJA
  Cena Czas Razem
3 USŁUGI TRANSPORTOWE

Tomasz Sztorc

ul.22-go Lipca 32,

21-143 Abramów

Nośnik pługa lemieszowego średniego będący jednocześnie rezerwowym nośnikiem piaskarki SCANIA – 1 szt Praca piaskarki 84,88 1,98 86,86
Praca pługa
4. USŁUGI TRANSPORTOWE

Marek Bednarczyk

21-140 Michów, ul. Szkolna II 73

Nośnik pługa lemieszowego średniego będący jednocześnie rezerwowym nośnikiem piaskarki MERCEDES – 1 szt Praca piaskarki 97,00 1,98 98,98
Praca pługa

2) Nośnik pługów lemieszowych ciężkich

1 Przewóz Materiałów Różnych

Ryszard Cwajda

21-140 Michów, Natalin 22a

Nośniki pługów lemieszowych ciężkich MERCEDES – 1 szt.

Tatra 315 – 1 szt.

97,00 3,00 100,00
3 USŁUGI TRANSPORTOWE

Tomasz Sztorc

ul.22-go Lipca 32, 21-143 Abramów

Nośniki pługów lemieszowych ciężkich SCANIA – 1 szt.

JOHN DEERE – 1 szt.

85,09 1,98 87,07

3) Ładowarki o pojemności łyżki min. 3 m3

2 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A

ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów

Ładowarki o pojemności łyżki min 3 m3 HYUNDAI – 1 szt. 97,00 1,98 98,98
3 USŁUGI TRANSPORTOWE

Tomasz Sztorc

ul.22-go Lipca 32, 21-143 Abramów

Ładowarki o pojemności łyżki min 3 m3 LIEBHERR – 3 szt. 89,73 1,98 91,71

4) Pługi wirnikowe z nośnikiem

3 USŁUGI TRANSPORTOWE

Tomasz Sztorc

ul.22-go Lipca 32, 21-143 Abramów

Pługi wirnikowe z nośnikiem JOHN DEERE – 1 szt. 97,00 1,98 98,98

Uzasadnienie wyboru: Wybrane oferty spełniają wymagane warunki udziału w postępowaniu i są najkorzystniejsze na podstawie przyjętych kryteriów określonych w SIWZ. Uzyskały najwyższą ilość punktów.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy
1 Przewóz Materiałów Różnych

Ryszard Cwajda

21-140 Michów, Natalin 22a

Nośniki pługów lemieszowych ciężkich MERCEDES – 1 szt.

Tatra 315 – 1 szt.

2 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A

ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów

Ładowarki o pojemności łyżki min 3 m3 HYUNDAI – 1 szt.
3. USŁUGI TRANSPORTOWE

Tomasz Sztorc

ul.22-go Lipca 32, 21-143 Abramów

Nośnik pługa lemieszowego średniego będący jednocześnie rezerwowym nośnikiem piaskarki SCANIA – 1 szt

MERCEDES – 1 szt

Nośniki pługów lemieszowych ciężkich SCANIA – 1 szt.

JOHN DEERE – 1 szt.

Ładowarki o pojemności łyżki min 3 m3 LIEBHERR – 3 szt.
Pługi wirnikowe z nośnikiem JOHN DEERE – 1 szt.
4. USŁUGI TRANSPORTOWE

Marek Bednarczyk

21-140 Michów, ul. Szkolna II 73

Nośnik pługa lemieszowego średniego będący jednocześnie rezerwowym nośnikiem piaskarki MERCEDES – 1 szt

_____________________________

/ podpis kierownika zamawiającego/

Zamówienie poniżej 30 000 EURO – Rozkładanie kruszywa żelbetowego dwoma warstwami wraz z zagęszczaniem walcem na: drodze powiatowej Nr 1571 L (od drogi powiatowej nr 1566 L – Orzechów Kolonia – Bobryk- do drogi powiat. nr 1572 L)

Zamówienie poniżej 30 000 EURO – Rozkładanie kruszywa żelbetowego dwoma warstwami wraz z zagęszczaniem walcem na: drodze powiatowej Nr 1571 L (od drogi powiatowej nr 1566 L – Orzechów Kolonia – Bobryk- do drogi powiat. nr 1572 L) w ilości:

– kruszywo 0-63 – około 1 660,00 t – I warstwa

– kruszywo 0-32 – około 332,00 t – II warstwa

odcinek drogi Orzechów Kolonia – Bobryk na długości około 1,700 km w tym:

o szerokości 4,0 m na długości ok 0,900 km,

o szerokości 3,5 m na długości ok 0,800 km.

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie z siedzibą ul. Krańcowa 6, 21-100 Lubartów, zaprasza do składania ofert na:

Rozkładanie kruszywa żelbetowego dwoma warstwami wraz z zagęszczaniem walcem na: drodze powiatowej Nr 1571 L (od drogi powiatowej nr 1566 L – Orzechów Kolonia – Bobryk- do drogi powiat. nr 1572 L ) w ilości:

– kruszywo 0-63 – około 1 660,00 t – I warstwa

– kruszywo 0-32 – około 332,00 t – II warstwa

odcinek drogi Orzechów Kolonia – Bobryk na długości około 1,700 km w tym:

o szerokości 4,0 m na długości ok 0,900 km,

o szerokości 3,5 m na długości ok 0,800 km.

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku.

Termin składania ofert upływa w dniu 30.10.2014 r. o godzinie 1100

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie,

 1. Krańcowa 6,

21-100 Lubartów

pokój nr 14

Otwarcie ofert nastąpi w:

Zarządzie Dróg Powiatowych w Lubartowie,

 1. Krańcowa 6

21-100 Lubartów

pokój nr 17

w dniu 30.10.2014 r. o godz. 1105

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015

ZDP.B.372.36.2014 Lubartów, dn. 21.10. 2013 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 350642 – 2014;

data zamieszczenia: 21.10.2014 r.
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.lubartow.pl

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie , ul. Krańcowa 6, 21-100 Lubartów, woj. lubelskie, tel. 081 8542702, faks 081 8553217.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.lubartow.pl

 1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:”Calibri”,”sans-serif”; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}

Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015 polegających na pracy:

 1. Nośników pługów lemieszowych średnich będących jednocześnie rezerwowymi nośnikami piaskarek.
 2. Nośników pługów lemieszowych ciężkich.
 3. Równiarek samobieżnych.
 4. Spycharek.
 5. Ładowarek o pojemności łyżki min. 3 m3.
 6. Pługów wirnikowych z nośnikiem.

Posiadane czołownice pługów do następujących typów pojazdów:

a/ nośników piaskarek i nośników pługów średnich:

 • Jelcz – 2 szt.
 • MAN 18272 – 1 szt.
 • MERCEDES 1824 – 1 szt.

b/ nośników pługów lemieszowych ciężkich:

 • TATRA – 2 szt.
 • SCANIA 143500 – 1 szt.
 • Pług ciężki bez czoła przystosowany do ciągnika rolniczego typ Massy Ferguson 61710 – 1 szt.
 • Man 27403 – 1 szt.
 • IVECO CARDO – 1 szt.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 21.04.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: NIE DOTYCZY

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia , zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 97
 • 2 – Czas w jakim Wykonawca może przystąpić do pracy po zawiadomieniu przez zamawiającego – 3

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art.144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty polegających na zmianie wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdp.lubartow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie

 1. Krańcowa 6, 21-100 Lubartów

Pokój nr: 19.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.10.2014 godzina 10:00,

miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie

 1. Krańcowa 6, 21-100 Lubartów

Pokój nr: 14.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: NIE DOTYCZY.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015 polegających na pracy nośników pługów lemieszowych średnich będących jednocześnie rezerwowymi nośnikami piaskarek..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 21.04.2015.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 1. Cena – 97
 2. Czas w jakim Wykonawca może przystąpić do pracy po zawiadomieniu przez zamawiającego – 3

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015 polegających na pracy nośników pługów lemieszowych ciężkich.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 21.04.2015.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 1. Cena – 97
 2. Czas w jakim Wykonawca może przystąpić do pracy po zawiadomieniu przez zamawiającego – 3

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015 polegających na pracy równiarek samobieżnych.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zgodnie z opisem zawartym w SIWZ..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 21.04.2015.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 1. Cena – 97
 2. Czas w jakim Wykonawca może przystąpić do pracy po zawiadomieniu przez zamawiającego – 3

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015 polegających na pracy spycharek.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zgodnie z opisem zawartym w SIWZ..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 21.04.2015.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 1. Cena – 97
 2. Czas w jakim Wykonawca może przystąpić do pracy po zawiadomieniu przez zamawiającego – 3

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015 polegających na pracy ładowarek o pojemności łyżki min. 3 m3.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 21.04.2015.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 1. Cena – 97
 2. Czas w jakim Wykonawca może przystąpić do pracy po zawiadomieniu przez zamawiającego – 3

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015 polegających na pracy pługów wirnikowych z nośnikiem.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 21.04.2015.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 1. Cena – 97
 2. Czas w jakim Wykonawca może przystąpić do pracy po zawiadomieniu przez zamawiającego – 3

….…………………………….

/ Dyrektor ZDP w Lubartowie/

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY. Sprzedaż 102 drzew przydrożnych na ,,pniu” – do wycinki – zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych w stosunku do których ZDP w Lubartowie pełni funkcję zarządu drogi.

ZDP.U.4048.101.2014                   Lubartów 20.10.2014

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie z siedzibą ul. Krańcowa 6, 21-100 Lubartów informuje, że w postępowaniu na sprzedaż 102 drzew przydrożnych ,,na pniu’’ zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych, w stosunku do których ZDP w Lubartowie pełni funkcję zarządu drogi złożono ofertę:

Lp. OFERENT KWOTA BRUTTO ZŁ
1 ‘’ENERGIA – NATURA’’

Renata Brejer

Kaplonosy 12

22-205 Wyryki

26 468,63

W dniu 20.10.2014 r. wybrano ofertę firmy:

„ENERGIA – NATURA’’

Renata Brejer

Kaplonosy 12

22 – 205 Wyryki

—————————————————-

/ Dyrektor ZDP w Lubartowie/

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1521 L ( Dębiny-Abramów-Michałówka-Rudka Gołębska do dr. woj. 809 ) – Etap III oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1523 L ( Abramów-Sosnówka-Ciotcza ) – Etap II.

ZDP.B.370.34.2014 Lubartów, dn. 20.10.2014 r.

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

Przebudowę drogi powiatowej Nr 1521 L ( Dębiny-Abramów-Michałówka-Rudka Gołębska do dr. woj. 809 ) – Etap III oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1523 L ( Abramów-Sosnówka-Ciotcza ) – Etap II.

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Uzasadnienie faktyczne:

W przedmiotowym postępowaniu złożono dwie oferty.

Oferta z najniższą ceną tj. ceną brutto: 283 393,01 złożona przez FEDRO Sp. z o.o., ul. Kolejowa 1, 08-445 Osieck , przewyższa kwotę którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. kwotę brutto: 240 753,15

Uzasadnienie prawne:

Art. 93 ust 1 pkt 4) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami).

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, która zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty z najniższą ceną.

 

 

____________________________________

Kierownik zamawiającego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1531 L (Firlej – Kamionka)

ZDP.B.370.35.2014 Lubartów, dn. 17.10.2014 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1531 L (Firlej – Kamionka)
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.lubartow.pl

Numer ogłoszenia: 345670 – 2014;

data zamieszczenia: 17.10.2014
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie , ul. Krańcowa 6, 21-100 Lubartów, woj. lubelskie, tel. 081 8542702, faks 081 8553217.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.lubartow.pl

 1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1531 L (Firlej – Kamionka).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1531 L (Firlej – Kamionka) o długości 330 m. Szczegółowy zakres prac określony jest w Kosztorysie Ofertowym, Przedmiarze robót oraz w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.23.30.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 17.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium
 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości:

1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych zero groszy)

 1. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie:

1) w pieniądzu

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest poręczeniem pieniężnym3) w gwarancjach bankowych

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275)

 1. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zarządu Dróg Powiatowych w Lubartowie, 21-100 Lubartów, ul. Krańcowa 6, konto nr : 29 8707 0006 0021 2089 2000 0002 z dopiskiem :

Wadium – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1531 L (Firlej – Kamionka)

 1. Wadium musi być wniesione najpóźniej do godz. 10:00 dnia 03.11.2014 r.

Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w wyżej wymienionym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zarządu Dróg Powiatowych w Lubartowie.

Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym

 1. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
 2. Wadium w formie : poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275), należy złożyć w formie oryginału w pok. Nr 14 w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Lubartowie najpóźniej do godz. 10:00 dnia 03.11.2014 r.

8.Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału razem z ofertą w osobnej kopercie opatrzonej nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczonej w sposób następujący:

Wadium – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1531 L (Firlej Kamionka)

 1. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).

Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe – na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie, 21-100 Lubartów, ul. Krańcowa 6, w terminie związania ofertą – zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie, 21-100 Lubartów, ul. Krańcowa 6, pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 1. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
 2. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy prawo zamówień publicznych. 12. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
 3. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami

jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

 1. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych.

Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże iż wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 roboty odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Za robotę budowlaną odpowiadającą rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia rozumie się roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie drogi o długości co najmniej 1,0 km każda; Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty metodą warunku granicznego: spełnia – nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje zasobami:
 1. Rozkładarka mieszanek mineralno- asfaltowych 1 szt.
 2. Walec statyczny samojezdny gładki 1 szt.
 3. Walec samojezdny ogumiony 1 szt.
 4. Walec samojezdny wibracyjny 1 szt.
 5. Skrapiarka do bitumu 1 szt.
 6. Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 1 szt.
 7. Szczotka mechaniczna 1 szt.

Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty metodą warunku granicznego: spełnia – nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami a w szczególności osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej wydane zgodnie z odnośnymi przepisami (zgodnie z art. 14 ustawy Prawo budowlane ( t.j. Dz.U.2013.1409 ze zmianami ) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz.U.2006.83.578 ze zmianami ) i należącą do właściwej izby samorządu zawodowego. Zamawiający określając wymogi zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty metodą warunku granicznego: spełnia – nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty metodą warunku granicznego: spełnia – nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków – w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art.144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty polegających na:

 1. a) zmianie wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT
 2. b) zmianie terminu zakończenia wykonania robót budowlanych, spowodowanego warunkami atmosferycznymi – w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej lub gdy warunki atmosferyczne odbiegają od warunków określonych w SST i uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania, przeprowadzenie prób i sprawdzeń oraz dokonywanie odbiorów.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdp.lubartow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie:

 1. Krańcowa 6 21-100 Lubartów

Pokój nr 19..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.11.2014 godzina 10:00,

miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie:

 1. Krańcowa 6 21-100 Lubartów

Pokój nr 14..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: NIE DOTYCZY.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

____________________________________

Kierownik zamawiającego

Zamówienie poniżej 30 000 EURO – Rozkładanie kruszywa żelbetowego dwoma warstwami wraz z zagęszczaniem walcem na: drodze powiatowej Nr 1525 L (od dr. powiatowej 1521 L – Dębczyna – Syry do drogi powiatowej Nr 1526 L)

Zamówienie poniżej 30 000 EURO – Rozkładanie kruszywa żelbetowego dwoma warstwami wraz z zagęszczaniem walcem na: drodze powiatowej Nr 1525 L (od dr. powiatowej 1521 L – Dębczyna – Syry do drogi powiatowej Nr 1526 L) w ilości:

– kruszywo 0-63 – około 1 000,00 t – I warstwa

– kruszywo 0-32 – około 200,00 t – II warstwa

na długości około 1,0 km o szerokości 4,0 m – odcinek drogi Syry – Dębczyna.


Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie z siedzibą ul. Krańcowa 6, 21-100 Lubartów, zaprasza do składania ofert na:

Rozkładanie kruszywa żelbetowego dwoma warstwami wraz z zagęszczaniem walcem na: drodze powiatowej Nr 1525 L (od dr. powiatowej 1521 L – Dębczyna – Syry do drogi powiatowej Nr 1526 L) w ilości:

– kruszywo 0-63 – około 1 000,00 t – I warstwa

– kruszywo 0-32 – około 200,00 t – II warstwa

na długości około 1,0 km o szerokości 4,0 m – odcinek drogi Syry – Dębczyna.

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku.

Termin składania ofert upływa w dniu 08.10.2014 r. o godzinie 1100

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie,

 1. Krańcowa 6,

21-100 Lubartów

pokój nr 14

Otwarcie ofert nastąpi w:

Zarządzie Dróg Powiatowych w Lubartowie,

 1. Krańcowa 6

21-100 Lubartów

pokój nr 17

w dniu 08.10.2014 r. o godz. 1105

Załączniki:

– Zaproszenie do składania ofert

– Wzór Umowy – załącznik Nr 1A

– Wzór Oferty – załącznik Nr 2A

– Wzór oświadczenia – załącznik Nr 3A

OGŁOSZENIE. Sprzedaż 102 drzew przydrożnych na ,,pniu” – do wycinki – zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych w stosunku do których ZDP w Lubartowie pełni funkcję zarządu drogi.

ZDP.U.4048.99.2014 Lubartów, dnia 02.10.2014 r.

OGŁOSZENIE

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie, Krańcowa 6, 21-100 Lubartów ogłasza przetarg na: Sprzedaż 102 drzew przydrożnych na ,,pniu” – do wycinki – zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych w stosunku do których ZDP w Lubartowie pełni funkcję zarządu drogi.

drogi nr: – 1532L, 1533L, 1536L – gm. Ostrówek

– 1553L, 1555L, 1556L – gm. Niedźwiada

– 1510L, 1531L, 1536L – gm. Firlej

– 1559L – gm. Serniki

– 1570L, 1574L – gm. Uścimów

– 1528L – gm. Kamionka

– 1551L – gm. Miasto Lubartów

– 1528L,1539L,1541L,1557L – gm. Lubartów

 1. Sprzedający nie dopuszcza możliwości dzielenia zadania na części.
 2. Wymagany termin realizacji: 31.12.2015 r.
 3. Cena wywoławcza wynosi:

102 szt. drzew – 23 968,63

Uwaga: Zaoferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej określonej powyżej.

 1. Drzewa podlegające sprzedaży można oglądać w dowolnym terminie w miejscu wskazanym w załączniku nr 1 Instrukcji dla Kupujących.
 2. Dodatkowe informacje w tym zakresie można uzyskać u osoby wskazanej w pkt. 8 niniejszego ogłoszenia.
 3. Lokalizację, numery, ilość, wielkość i gatunek drzew określa załącznik nr 1 Instrukcji dla Kupujących.
 4. Dokumenty przetargowe można pobrać ze strony internetowej  Sprzedającego www.zdp.lubartow.pl lub można odebrać nieodpłatnie w siedzibie Sprzedającego:

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie

 1. Krańcowa 6, 21-100 Lubartów pok. Nr 17.
 2. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami:
 3. Bogdan Mileszczyk – Dział Utrzymania Dróg i Mostów

tel.  81 854 27 32 ,       fax. 81 855 32 17

e-mail: b.mileszczyk@zdp.lubartow.pl

w godzinach 7:00 ÷ 15:00

 1. Oferty należy składać w siedzibie Sprzedającego,

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie

 1. Krańcowa 6, 21-100 Lubartów pok. Nr 14.

Bądź pocztą na wyżej podany adres.

Termin składania ofert upływa dnia 20.10.2014 r.  o godzinie 10:00.

Termin ten musi być także zachowany przy składaniu oferty drogą pocztową.

 1. Oferta powinna spełniać wymogi określone w punkcie 6 Instrukcji dla Kupujących.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Sprzedającego,

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie

 1. Krańcowa 6

21-100 Lubartów  pok. Nr 17

dnia 20.10.2014 r.  o godzinie 10:05

 1. W przetargu mogą  wziąć udział wyłącznie osoby/podmioty posiadające uprawnienia do wycinki drzew i odpowiedni sprzęt wraz z uprawnieniami do obsługi tego sprzętu.
 2. Okres związania ofertą wynosi 30 dni.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia  przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert .

_________________________

/ Dyrektor ZDP w Lubartowie/

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1554 L polegająca na budowie chodnika w m. Zabiele

ZDP.B.370.33. 2014 Lubartów, dn. 26.09.2014 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1554 L polegająca na budowie chodnika w m. Zabiele

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Pragmat Grzegorz Wojciechewicz

Rudno, ul. Spacerowa 20

21-140 Michów

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu i jest najkorzystniejsza na podstawie przyjętego kryterium określonego w SIWZ.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Nr

oferty

Nazwa wykonawcy Adres

Wykonawcy

Punktacja

Kryterium – CENA

1 PROFENCE

Natalia Podolak

ul. Szwejka 40

20-713 Lublin

74,27
2 Pragmat

Grzegorz Wojciechewicz

Rudno,

ul. Spacerowa 20

21-140 Michów

100,00
3 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych

„INŻNIERIA” S.A

ul. Łapiguz 102

21-400 Łuków

76,73

 

_____________________________

/ podpis kierownika zamawiającego/