Zamówienie poniżej 30 000 EURO.Zapraszenie do składania ofert na: Rozkładanie kruszywa żelbetowego dwoma warstwami wraz z zagęszczaniem walcem na drodze powiatowej Nr 1504 L (od dr. woj. 809 – Drewnik – Węgielce – Krupy – Giżyce- Karolina)

Zamówienie poniżej 30 000 EURO – Rozkładanie kruszywa żelbetowego dwoma warstwami wraz z zagęszczaniem walcem na:

drodze powiatowej Nr 1504 L (od dr. woj. 809 – Drewnik – Węgielce – Krupy – Giżyce- Karolina) w ilości:

– kruszywo 0-63 – około 1 440,0 t – I warstwa

– kruszywo 0-32 – około 300,0 t – II warstwa

na długości około 2,0 km o szerokości 3,5 m – odcinek drogi Giżyce – Karolina.


Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie z siedzibą ul. Krańcowa 6, 21-100 Lubartów, zaprasza do składania ofert na:

Rozkładanie kruszywa żelbetowego dwoma warstwami wraz z zagęszczaniem walcem na:

drodze powiatowej Nr 1504 L (od dr. woj. 809 – Drewnik – Węgielce – Krupy – Giżyce- Karolina) w ilości:

– kruszywo 0-63 – około 1 440,0 t – I warstwa

– kruszywo 0-32 – około 300,0 t – II warstwa

na długości około 2,0 km o szerokości 3,5 m – odcinek drogi Giżyce – Karolina.

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku.

Termin składania ofert upływa w dniu 23.09.2014 r. o godzinie 1100

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie,

  1. Krańcowa 6,

21-100 Lubartów

pokój nr 14

Otwarcie ofert nastąpi w:

Zarządzie Dróg Powiatowych w Lubartowie,

  1. Krańcowa 6

21-100 Lubartów

pokój nr 17

w dniu 23.09.2014 r o godz. 1105

Załączniki:

– Zaproszenie do składania ofert

– Wzór Umowy – załącznik Nr 1A

– Wzór Oferty – załącznik Nr 2A

– Wzór oświadczenia – załącznik Nr 3A

Wydrukuj

Załączniki

Plik Rozmiar pliku Pobrania
pdf Zaproszenie 346 KB 112
pdf Wzór umowy zał. 1A 236 KB 100
pdf Wzór Oferty zał. 2A 129 KB 105
pdf Wzór Oświadczenia zał. 3A 197 KB 101