Zamówienie poniżej 30 000 EURO.Zapraszenie do składania ofert na: Rozkładanie kruszywa żelbetowego dwoma warstwami wraz z zagęszczaniem walcem na drodze powiatowej Nr 1504 L (od dr. woj. 809 – Drewnik – Węgielce – Krupy – Giżyce- Karolina)

Zamówienie poniżej 30 000 EURO – Rozkładanie kruszywa żelbetowego dwoma warstwami wraz z zagęszczaniem walcem na:

drodze powiatowej Nr 1504 L (od dr. woj. 809 – Drewnik – Węgielce – Krupy – Giżyce- Karolina) w ilości:

– kruszywo 0-63 – około 1 440,0 t – I warstwa

– kruszywo 0-32 – około 300,0 t – II warstwa

na długości około 2,0 km o szerokości 3,5 m – odcinek drogi Giżyce – Karolina.


Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie z siedzibą ul. Krańcowa 6, 21-100 Lubartów, zaprasza do składania ofert na:

Rozkładanie kruszywa żelbetowego dwoma warstwami wraz z zagęszczaniem walcem na:

drodze powiatowej Nr 1504 L (od dr. woj. 809 – Drewnik – Węgielce – Krupy – Giżyce- Karolina) w ilości:

– kruszywo 0-63 – około 1 440,0 t – I warstwa

– kruszywo 0-32 – około 300,0 t – II warstwa

na długości około 2,0 km o szerokości 3,5 m – odcinek drogi Giżyce – Karolina.

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku.

Termin składania ofert upływa w dniu 23.09.2014 r. o godzinie 1100

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie,

  1. Krańcowa 6,

21-100 Lubartów

pokój nr 14

Otwarcie ofert nastąpi w:

Zarządzie Dróg Powiatowych w Lubartowie,

  1. Krańcowa 6

21-100 Lubartów

pokój nr 17

w dniu 23.09.2014 r o godz. 1105

Załączniki:

– Zaproszenie do składania ofert

– Wzór Umowy – załącznik Nr 1A

– Wzór Oferty – załącznik Nr 2A

– Wzór oświadczenia – załącznik Nr 3A