ZMIANA TREŚCI SIWZ. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1554 L polegająca na budowie chodnika w m. Zabiele

ZDP.B.370.33.2014 Lubartów, dn. 10.09.2014 r.

ZMIANA TREŚCI SIWZ

dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1554 L polegająca na budowie chodnika w m. Zabiele

Zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) Zamawiający wprowadza zmiany w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W SIWZ jest:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1554 L (od dr. woj. nr 815 – Brzeźnica Książęca – Zabiele – Brzeźnica Bychawska – do dr. pow. nr 1553 L) polegająca na budowie chodnika w m. Zabiele na odcinku od km 8+108 do km 9+058 o długości 950 m .

W SIWZ powinno być:

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1554 L (od dr. woj. nr 815 – Brzeźnica Książęca – Zabiele – Brzeźnica Bychawska – do dr. pow. nr 1553 L) polegająca na budowie chodnika w m. Zabiele na odcinku od km 8+174 do km 8+864 o długości 690 m .

 

Zmieniony Kosztorys Ofertowy i Przedmiar Robót zamieszczono na stronie internetowej www.zdp.lubartow.pl .

W związku z powyższą zmianą zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

 

__________________________

/ Dyrektor ZDP w Lubartowie /

Wydrukuj

Załączniki

Plik Rozmiar pliku Pobrania
pdf Kosztorys Ofertowy 128 KB 140
pdf Przedmiar Robót 559 KB 111