OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Zakup przyczepy niskopodwoziowej trzyosiowej.

ZDP.B.371.31.2014 Lubartów, dn. 20.08.2014 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego :

Zakup przyczepy niskopodwoziowej trzyosiowej.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

LUX – TRUCK Sp. z o.o.

  1. Św. Katarzyny 10, 55- 011 Siechnice

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu. Na podstawie przyjętego kryterium określonego w SIWZ uzyskała 100 punktów.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Punktacja

Kryterium – CENA

/ pkt /

1. M.S. AGRO

Mirosław Szmidt

ul. Drawska 1

78- 520 Złocieniec

82,26
2. LUX – TRUCK Sp. z o.o. ul. Św. Katarzyny 10

55- 011 Siechnice

100,00

_______________________

/Dyrektor ZDP w Lubartowie/