OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH 1546L, 1221L,1557L,1563L,1559L,1569L

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Przebudowa dróg powiatowych:

Nr 1546 L Kozłówka – Dąbrówka

Nr 1221 L Tereba – Talczyn – Annopol – do drogi woj. Nr 808

Nr 1557 L Łucka – Kaznów

Nr 1563 L Brzostówka – Wólka Stara – Rozkopaczew

Nr 1559 L Serniki – Nowa Wola – Brzostówka – Kolechowice

Nr 1569 L (Uhnin-Białka) – Stara Jedlanka